Khác biệt giữa các bản “Ni lông”

không có tóm lược sửa đổi
{{tham khảo|2}}
 
{{sơ khai vật liệu}}
{{Sơ khai hóa học}}
{{Sợi}}
{{DuPont}}
 
{{May khaimặc}}
{{Trang phục}}
{{Vải}}
{{Chất dẻo}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Polyme]]