Khác biệt giữa các bản “VIXX”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thành viên ==
{| class="wikitable" style="background-color:#FCFCFC; text-align:center"
|- style="background:#B49B57; color:black; font-weight:bold"
! colspan="2" |Nghệ danh
!| colspan="42" |TênNghệ thậtdanh
!| rowspancolspan="24" |NgàyTên sinhthật
!| rowspan="2" |NơiNgày sinh
| rowspan="2" |Nơi sinh
|-
|-style="background:#B49B57; color:black; font-weight:bold"
!|Latinh
!|Hangul
!|Latinh
!|Hangul
!|Hanja
!|Hán - Việt
|-
|N
Người dùng vô danh