Khác biệt giữa các bản “Hãn quốc Kokand”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Chất lượng kém|ngày=06
|tháng=07
|năm=2018
|lý do=dịch máy, dịch sai, không nguồn}}
{{Use dmy dates|date=January 2018}}{{Infobox former country
|native_name = خانات خوقند <br /> Qo‘qon Xonligi
191

lần sửa đổi