Khác biệt giữa các bản “Monsta X”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Thành viên==
{| class="wikitable sortable" style="background-color:#FCFCFC; text-align:center"
|- style="background:linear-gradient(155deg,#288ba0,#00239c,#b0008e); color:white; font-weight:bold" width="70px"
! colspan="2" |Nghệ danh
!| colspan="32" |Tên ThậtNghệ danh
!| rowspancolspan="23" |SinhTên thật nhật
| rowspan="2" |Ngày sinh
| rowspan="2" |Quốc tịch
|-style="background:linear-gradient(155deg,#288ba0,#00239c,#b0008e); color:white; font-weight:bold" width="70px"
!|Latinh
!|Hangul
!|Latinh
!|Hangul
!|Hán Việt
|-
|Shownu
!Latinh
|셔누
!Hangul
|Son Hyun-woo
!Latinh
|손현우
!Hangul
|Tôn Hiền Vũ
!Hán Việt
|{{birth date and age|1992|6|18|}}
|rowspan="7"|{{KOR}}
|-
|Wonho
|Thân Hạo Thạc
|{{birth date and age|1993 |3|1|}}
|-
|Shownu
|셔누
|Son Hyun-woo
|손현우
|Tôn Hiền Vũ
|{{birth date and age|1992|6|18|}}
 
|-
|Minhyuk
Người dùng vô danh