Khác biệt giữa các bản “Kim Chung-ha”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| scope="col" colspan="1" style="width:5em;" | Xếp hạng cao nhất
| scope="col" rowspan="2" style="width:10em;" | Doanh số
|-style="background:linear-gradient(155deg,#B8D992,#78CCD0,#BE83AB); color:white; font-weight:bold"
|-
!| <small>[[Gaon Music Chart|HQ]]</small><br><ref name="gaon_album_chart">Peak Gaon Chart Album Chart Ranking
*{{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=23&hitYear=2017&termGbn=week|title=Hands On Me|date=June 15, 2017|website=Gaon Music Chart|publisher=Korea Music Content Industry Association|language=ko|access-date=June 15, 2017}}
</ref>
Người dùng vô danh