Khác biệt giữa các bản “IKON”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Tuanminh01 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 116.100.151.71)
Thẻ: Lùi tất cả
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="2" |Nghệ danh
! colspan="45" |Tên khai sinh
! rowspan="2" |Ngày sinh
! rowspan="2" |Quốc tịch
! Hangul
! Hanja
!Kana
! Hán-Việt
|-
|金振焕<ref>{{chú thích web|title = Baidu|url =
http://baike.baidu.com/pic/iKON/2743559/16563392/b58f8c5494eef01f0a134f33e3fe9925bd317dc4?fr=lemma&ct=cover#aid=16563392&pic=b58f8c5494eef01f0a134f33e3fe9925bd317dc4|website = Baidu|accessdate = ngày 25 tháng 12 năm 2015}}</ref>
|キム・ジンファン
|Kim Chấn Hoàn
|{{Birth date and age|1994|2|7}}
|송윤형
|宋元亨
|ソン・ユンヒョン
|Tống Doãn Hanh
|{{Birth date and age|1995|2|8}}
|김지원
|金知元<ref>{{chú thích web|title = Baidu|url = http://baike.baidu.com/pic/iKON/2743559/16589150/7acb0a46f21fbe091bc624de68600c338644ad64?fr=lemma&ct=cover#aid=16589150&pic=7acb0a46f21fbe091bc624de68600c338644ad64|website = Baidu|accessdate = ngày 25 tháng 12 năm 2015}}</ref>
|キム・ジウォン
|Kim Trí Nguyên
|{{Birth date and age|1995|12|21}}
|김한빈
|金韩彬<ref>{{chú thích web|title = Baidu|url = http://baike.baidu.com/pic/iKON/2743559/16563391/ac4bd11373f0820252db40f548fbfbedaa641baa?fr=lemma&ct=cover#aid=16563391&pic=ac4bd11373f0820252db40f548fbfbedaa641baa|website = Baidu|accessdate = ngày 25 tháng 12 năm 2015}}</ref>
|キム・ハンビン
|Kim Hàn Bân
|{{Birth date and age|1996|10|22}}
|金东赫<ref>{{chú thích web|title = Baidu|url =
http://baike.baidu.com/pic/iKON/2743559/16589152/267f9e2f0708283891c561e2bb99a9014d08f178?fr=lemma&ct=cover#aid=16589152&pic=267f9e2f0708283891c561e2bb99a9014d08f178|website = Baidu|accessdate = ngày 25 tháng 12 năm 2015}}</ref>
|キム・ドンヒョク
|Kim Đông Hách
|{{Birth date and age|1997|1|3}}
|구준회
|具俊怀
|ク・ジュンフェ
|Cửu Tuấn Hoài
|{{Birth date and age|1997|3|31}}
|정찬우
|郑粲雨
|チョン・チャヌ
|Trịnh Xán Vũ
|{{Birth date and age|1998|1|26}}
Người dùng vô danh