Khác biệt giữa các bản “Apink”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! rowspan="2" style="background:#f88192; color:white" |Ngày sinh
! rowspan="2" style="background:#f88192; color:white" |Quốc tịch
! rowspan="2" |Vai trò
|-
!style="background:#f88192; color:white"|Latinh hóa
!style="background:#f88192; color:white"|Hán Việt
|-
! colspan="78" |THÀNH VIÊN HIỆN TẠI
|-
|[[Park Cho-rong|Chorong]]
|Phác Sơ Lung|| align="center" |{{birth date and age|1991|03|03}}
| rowspan="6" |{{Lá cờ|Hàn Quốc}}
|Trưởng nhóm, Rap chính, Hát phụ
|-
|[[Yoon Bomi|Bomi]]
|윤보미
|Doãn Bảo Mỹ|| align="center" |{{birth date and age|1993|08|13}}
|Nhảy chính, Hát dẫn
|-
|[[Jung Eun-ji|Eunji]]
|정혜림
|Trịnh Huệ Lâm|| align="center" |{{birth date and age|1993|08|18}}
|Hát chính
|-
|[[Son Na-eun|Naeun]]
|손나은
|Tôn Nhã Ân|| align="center" |{{birth date and age|1994|02|10}}
|Nhảy dẫn, Hát phụ, Visual, Gương mặt đại diện
|-
|[[Kim Nam Joo (ca sĩ)|Namjoo]]
|김남주
|Kim Nam Châu|| align="center" |{{birth date and age|1995|04|15}}
|Hát dẫn, Rap dẫn
|-
|[[Oh Ha Young|Hayoung]]
|오하영
|Ngô Hà Anh|| align="center" |{{birth date and age|1996|07|19}}
|Nhảy dẫn, Hát phụ
|-
! colspan="78" |THÀNH VIÊN CŨ
|-
|[[Hong Yoo-kyung|Yookyung]]
|Hong Yoo-kyung
|홍유경
|Hồng Du Nhẫn
|
|{{Birth date and age|1994|9|22}}
|{{KOR}}
|Rap dẫn, Hát phụ
|-
|}
Người dùng vô danh