Khác biệt giữa các bản “Apink”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! rowspan="2" style="background:#f88192; color:white" |Ngày sinh
! rowspan="2" style="background:#f88192; color:white" |Quốc tịch
!style="background:#f88192; color:white" rowspan="2" |Vai trò
|-
!style="background:#f88192; color:white"|Latinh hóa
Người dùng vô danh