Khác biệt giữa các bản “Apink”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!style="background:#f88192; color:white" align="center"| Nhãn hàng
!style="background:#f88192; color:white" align="center"| Sản phẩm
!style="background:#f88192; color:white" align="center" | Ghi chú
!Ghi chú
|-
! rowspan="5" | 2011
| rowspan="5" | 2011 || Cottiny || Đồ trang sức<ref name="allkpop.com">{{cite news|title=A Pink' lands two top tier CF deals with "Cottiny" and "Ceylon Tea"|url=http://www.allkpop.com/article/2011/04/a-pink-lands-two-top-tier-cf-deals-with-cottiny-and-ceylon-tea|date=11 tháng 4 năm 2011}}</ref>
|
|-
|
|-
! rowspan="3" | 2012
| rowspan="3" | 2012 || [[Elsword]] || Role Playing Game (RPG)<ref name="sports.khan.co.kr">{{cite news|title= '서든어택' 에이핑크 캐릭터 출시|url=http://sports.khan.co.kr/news/sk_index.html?cat=view&art_id=201302111346503&sec_id=560201|date=11 tháng 2 năm 2013}}</ref>
|
|-
|với [[B.A.P]]
|-
|! rowspan="4" | 2013 || Peripera || Mỹ phẩm<ref name="sports.khan.co.kr" />
|| Peripera || Mỹ phẩm<ref name="sports.khan.co.kr" />
|Naeun
|-
|với [[B.A.P]]
|-
|! rowspan="4" |2014
|
|-
|Eunji
|-
|! rowspan="4" |2015
|CéCi
|CeCi
|Mỹ phẩm
|Bomi
|Eunji
|-
|! rowspan="2" |2016
|Duoback
|Đồ nội thất
|Eunji
|-
|! rowspan="5" |2017
|CALOBYE
|Thực phẩm chức năng<ref>{{cite news|title=A Pink's Na-Eun proves she can do sexy in new CF for 'CALOBYE'|url=http://www.allkpop.com/article/2017/02/a-pinks-na-eun-proves-she-can-do-sexy-in-new-cf-for-calobye|date=3 tháng 2 năm 2017|author=yckim124|work=Allkpop|language=Tiếng Anh|accessdate=11 tháng 2 năm 2017}}</ref>
|Xổ số cộng đồng
|-
|! rowspan="4" |2017
|Sprite
|Nước giải khát
| rowspan="2" |
|-
|! rowspan="4" |2018
|-
|Sprite
Người dùng vô danh