Khác biệt giữa các bản “Apink”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Eunji
|-
! rowspan="59" |2017
|CALOBYE
|Thực phẩm chức năng<ref>{{cite news|title=A Pink's Na-Eun proves she can do sexy in new CF for 'CALOBYE'|url=http://www.allkpop.com/article/2017/02/a-pinks-na-eun-proves-she-can-do-sexy-in-new-cf-for-calobye|date=3 tháng 2 năm 2017|author=yckim124|work=Allkpop|language=Tiếng Anh|accessdate=11 tháng 2 năm 2017}}</ref>
|Xổ số cộng đồng
|-
! rowspan="4" |2017
|Sprite
|Nước giải khát
Người dùng vô danh