Khác biệt giữa các bản “Red Velvet (nhóm nhạc)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{| class="wikitable"
!style="background:#FFB69F" |Năm
!style="background:#FFB69F;width:50em;" |Tên
!style="background:#FFB69F;width:12em;" |Thành viên
!style="background:#FFB69F" |Ghi chú
|-
| rowspan="2" |2016
Người dùng vô danh