Khác biệt giữa các bản “Hello Venus”

(Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã đạt đến điều kiện giới hạn của bộ lọc
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Thành viên hiện tại ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#32cd32; font-weight:bold"
! colspan="2" |Nghệ danh
!| colspan="2" |Tên khaiNghệ sinhdanh
!| colspan="23" |NghệTên khai danhsinh
!
!| rowspan="2" |Ngày sinh
|-style="background:#32cd32; font-weight:bold"
|-
!|Latin hóa
!|Hangul
!|Latin hóa
!|Hangul
!|Hán Việt
|-
|Alice
Người dùng vô danh