Khác biệt giữa các bản “EXID”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Chương trình truyền hình ===
{| class="wikitable"
|- style="background:linear-gradient(155deg,#f1e6b2,#e06287,#7474c1); color:white; font-weight:bold"
|-
| style="text-align:center"|Năm
! Năm
!| style="text-align:center"|Tên chương trình
| style="text-align:center"|Kênh
! Kênh
!| style="text-align:center"|Thành viên
!| style="text-align:center"|Ghi chú
|-
| scope="row" rowspan="1" |2013
Người dùng vô danh