Khác biệt giữa các bản “EXID”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Concert ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-style="background:linear-gradient(155deg,#f1e6b2,#e06287,#7474c1); color:white; font-weight:bold"
|-
!| Năm
!| Ngày tổ chức
!| Tên concert
!| Địa điểm
|-
| scope="row" rowspan="3"| 2016
Người dùng vô danh