Khác biệt giữa các bản “EXID”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==== 2017 EXID Asia Tour ====
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-style="background:linear-gradient(155deg,#f1e6b2,#e06287,#7474c1); color:white; font-weight:bold"
|-
!| Năm
!| Ngày tổ chức
!| Thành phố
!| Địa điểm
|-
| scope="row" rowspan="3" | 2017
Người dùng vô danh