Khác biệt giữa các bản “Long Khánh (tỉnh)”

Cuối năm 1974, tỉnh Long Khánh có 4 quận là: Xuân Lộc, Định Quán, Kiệm Tân, Bình Khánh.
 
* Quận Xuân Lộc gồm 9 xã: Hiếu Kỉnh, Xuân Lộc, An Lộc, Tân Lập, Thới Giao, [[Cẩm Mỹ|Cẩm Mĩ]], Cẩm Tâm, [[Dầu Giây]], [[Hưng Lộc, Thống Nhất|Hưng Lộc]];
* Quận Định Quán gồm 4 xã: [[Định Quán (thị trấn)|Định Quán]], Đồng Hiệp, Phương Thọ, Chánh Hưng;
* Quận Kiệm Tân gồm 5 xã: [[Gia Kiệm]], Gia Tân, [[Bình Lộc, Long Khánh|Bình Lộc]], [[Túc Trưng|Bình Hòa]], Bến Nôm;
* Quận Bình Khánh gồm 3 xã: [[Gia Ray]], Đồng Tâm, Xuân An.
 
Người dùng vô danh