Mở trình đơn chính

Các thay đổi

'''Phó Trưởng ban Thường trực'''
 
* [[Phan Đình Trạc]] - Bí thư Trung ương Đảng, [[Ban Nội chính Trung ương|Trưởng ban Nội chính Trung ương]]
 
; Phó Trưởng ban
 
* [[Trương Hòa Bình]] - Ủy viên Bộ Chính trị, [[Phó Thủ tướng|Phó Thủ tướng Thường trực]]
 
; Ủy viên