Khác biệt giữa các bản “Mẫu tin tài nguyên DNS”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Yellowchan929 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Phjtieudoc)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
MX: Trường Giá trị chỉ ra tên miền của host đang chạy chương trình mail server mà server đó có khả năng tiếp nhận những thông điệp thuộc một miền cụ thể.
 
Ví dụ mẫu tin (ctu.edu.vn, mail.ctu.edu.vn, MX, IN) chỉ ra rằng host. có tên mail.ctu.edu.vn là mail server của miền ctu.edu.vn.
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh