Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

(clean up)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
**Khoa Phẫu thuật Tim mạch (Khoa A2-B).
**Khoa Chẩn đoán và Can thiệp Tim mạch (Khoa A2-C).
* Viện Phẫu thuật Tiêu hoá. Trước mắt, Viện gồm có 23 khoa:
**Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hoá (B3-A)
**Khoa Phẫu thuật Gan mật tuỵ (B3-B)
**Khoa Phẫu thuật Hậu môn Trực tràng (B3-C)
*Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm. Viện gồm có 3 khoa:
**Khoa bệnh lây theo đường máu (A4-A).
Người dùng vô danh