Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

(clean up)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
! 2
|Jessica||Angelea|Angelea||Krista||Angelea||Raina||Angelea||Krista||Angelea||Alexandra||AlexandraAngelea||Raina|| style="background:tomato;"|Raina
|-
! 3
|Simone||Ren||Anslee||Jessica||Tatianna||Krista||Raina||Raina||Raina||AngeleaAlexandra|| style="background:tomato;" rowspan="2"|Alexandra<br>Angelea|| colspan="2" style="background:darkgrey;"|
|-
! 4
Người dùng vô danh