Khác biệt giữa các bản “FOB (Incoterm)”

không có tóm lược sửa đổi
'''FOB''' là một thuật ngữ viết tắt trong [[tiếng Anh]] của cụm từ ''Free On Board'', nghĩa là '''Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi''' còn gọi là " Giao lên tàu" . Nó là một thuật ngữ trong thương mại quốc tế, được thể hiện trong [[Incoterm]]. Nó là tương tự với [[Miễn trách nhiệm dọc mạn tàu nơi đi|FAS]], nhưng bên bán hàng cần phải trả cước phí xếp hàng lên tàu. Sự chuyển dịch các rủi ro diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng. Về mặt quốc tế, thuật ngữ này chỉ rõ cảng xếp hàng, ví dụ "FOB New York" hay "FOB Hải Phòng". Các khoản chi phí khác như cước vận tải, phí bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của bên mua hàng.
 
Người bán phải:
Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất (nếu cần)
Giao hàng lên tàu
Cung cấp chứng từ vận tải hoàn hảo chứng minh hàng đã được bốc lên tàu
Chịu chi phí bốc hàng lên tàu theo tập quán của cảng nếu chi phí này chưa trong tiền cước
Người mua phải:
Kí hợp đồng chuyên chở và trả cước
Trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu nếu chi phí này được tính vào trong cước
Lấy vận đơn
Trả tiền chi phí dỡ hàng
Chịu mội rủi ro và tổn thất về hàng kể từ khi hàng đã qua hẳn lan an tàu ở cảng bốc
==Hoa Kỳ-Canada==
Về mặt quốc nội, trong phạm vi [[Hoa Kỳ]] và [[Canada]], FOB thuần túy chỉ được hiểu là ''miễn trách nhiệm trên boong tàu'' và thuật ngữ này được sử dụng trong hai cụm từ phổ biến là "FOB điểm xếp hàng" và "FOB điểm đến", để phân biệt khi nào thì quyền đối với hàng hóa được chuyển từ bên bán sang bên mua. Theo các điều kiện của "FOB điểm xếp hàng", thì quyền đối với hàng hóa được chuyển tới bên mua tại điểm xếp hàng. Tương tự, theo điều kiện "FOB điểm đến", quyền đối với hàng hóa được chuyển sang bên mua khi hàng được đưa tới điểm đến. Sự phân biệt này là quan trọng do nó xác định ai là người trả cước phí vận chuyển hàng hóa: ai là người giữ quyền [sở hữu] đối với hàng hóa tại thời điểm vận chuyển nó sẽ là bên thanh toán chi phí vận tải hàng hóa đó. Ngoài ra, nó cũng nó cũng là quan trọng nếu như chuyến hàng có tổn thất trong khi vận chuyển thì chủ sở hữu khi đó cần đưa ra các khiếu nại đối với việc vận chuyển. Lưu ý rằng, việc sử dụng các thuật ngữ theo kiểu Mỹ-Canada này là không tương thích với các định nghĩa chính thức của Incoterm, và nó không thể sử dụng trong vận tải quốc tế.
12

lần sửa đổi