Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

Trang mới: “{{Infobox television |show_name = Diên Hy Công Lược |image = Poster Dien Hy Cong Luoc.jpg |image size = |genre = Lãng mạn |director =…”
(Trang mới: “{{Infobox television |show_name = Diên Hy Công Lược |image = Poster Dien Hy Cong Luoc.jpg |image size = |genre = Lãng mạn |director =…”)
(Không có sự khác biệt)