Khác biệt giữa các bản “VIXX”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Thành viên ==
{| class="wikitable" style="background-color:#FCFCFC; text-align:center"
|- style="background:linear-gradient(155deg,#B49B57,#000080); color:blackwhite; font-weight:bold"
| colspan="2" |Nghệ danh
| colspan="4" |Tên thật
| rowspan="2" |Ngày sinh
| rowspan="2" |Nơi sinh
|-style="background:linear-gradient(155deg,#B49B57,#000080); color:blackwhite; font-weight:bold"
|Latinh
|Hangul
Người dùng vô danh