Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2018/Tuần 32”

n
Đã khóa “Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2018/Tuần 32” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã khóa “Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2018/Tuần 32” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi