Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

không có tóm lược sửa đổi
{|class="wikitable"
!STT!! Miếu hiệu !!Thụy hiệu!! Họ tên!! Niên hiệu!! Trị vì
|-
|0
|
|Cao hoàng đế (高皇帝)
|[[Tào Đằng]]
|
|truy phong
|-
|0
|
|Thái hoàng đế 太皇帝
|[[Tào Tung]]
|
|truy phong
|-
|0||Thái Tổ 太祖||Vũ Hoàng Đế 武皇帝 || [[Tào Tháo]] || Kiến An 建安 ''(niên hiệu của [[Hán Hiến Đế]])''|| truy phong