Khác biệt giữa các bản “Đinh Hương”

* Á quân [[Giọng hát Việt]] năm [[2012]]
* Ca sĩ trẻ triển vọng của [[Làn Sóng Xanh]] năm [[2013]]
* Đề cử [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến]] "CaNghệ mới của năm" 20132014
* Đề cử [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến]] "Album của năm" 2017
*Đề cử [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến]] "Bài hát của năm" 2018
 
== Tham khảo ==