Khác biệt giữa các bản “Akita Inu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Akita Inu”: Spam link ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:09, ngày 21 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:09, ngày 21 tháng 7 năm 2018 (UTC))))
<!-- Put article text AFTER this infobox markup. See: -->
<!-- Wikipedia:WikiProject Dog breeds/Templates for more info.-->
|name= Chó Akita
|altname = Akita ken, Akita Nhật, Akita Mỹ, Đại khuyển Nhật Bản
|image= Molly akita.jpg