Khác biệt giữa các bản “Xuyên Mộc”

Tháng 2-1976, huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh [[Đồng Nai]], gồm 11 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Bửu, Tân Lập, Xuyên Mộc.
 
Ngày 1-3-1980, chuyển xã Tân Lập về huyện [[Châu Thành, Đồng Nai|Châu Thành]] quản lý rồi đến năm 1982 lại chuyển về huyện [[Xuân Lộc]] quản lý (nay là các xã Sông Ray và Lâm San thuộc huyện [[Cẩm Mỹ]], tỉnh Đồng Nai). Huyện Xuyên Mộc có 10 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Bửu, Xuyên Mộc.
 
Ngày 11-7-1984, chia xã Phước Bửu thành 2 xã: Phước Bửu và Phước Tân.
Người dùng vô danh