Khác biệt giữa các bản “Trường Chinh 3B”

cập nhật tt
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(cập nhật tt)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|launches=
{{flatlist|
* 4647<!-- UPDATE after each launch -->
** '''3B:''' 12
** '''3B/E:''' 34<!--UPDATE after each launch -->
}}
|success={{flatlist|
* 4344<!-- UPDATE after each launch -->
** '''3B:''' 10
** '''3B/E:''' 3334<!-- UPDATE after each launch -->
}}|fail=1 ('''3B''', [[Intelsat 708]])|partial={{flatlist|
* 2
}}|first=* '''3B: 14 tháng 2 năm 1996''' ([[Intelsat 708]])
* '''3B/E:''' 13 tháng 5 năm 2007([[NigComSat-1]])|last=* '''3B:''' 18 tháng 9 năm 2012([[BeiDou|Compass]] M5, M6)
* '''3B/E:''' 329 tháng 57 năm2018năm 2018 ([[APStarBDS-6C]])3 M5 và BDS-3 M6)
|stagedata=
{{Infobox rocket/stage
|Apstar 6C
|[[GTO]]
|{{yes|Thành công}}
|-
|47
| 29 tháng 7 năm 2018<br />01:48
|LA-3, XSLC
|3B/E + YZ-1
|BDS-3 M5 và BDS-3 M6
|MEO
|{{yes|Thành công}}
|}
284

lần sửa đổi