Khác biệt giữa các bản “Chỉ số giá tiêu dùng”

n
Đã khóa “Chỉ số giá tiêu dùng” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:32, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:32, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Phong338896 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Chỉ số giá tiêu dùng” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:32, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:32, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC))))
223.257

lần sửa đổi