Khác biệt giữa các bản “Sông Giăng”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Sông Giăng là phụ lưu cấp I của sông Lam, bắt nguồn từ vùng núi Cao Vều (cao 1.343 m), chảy theo hướng tây bắc - đông nam, qua các…”)
 
'''Sông Giăng''' là phụ lưu cấp I của sông Lam, bắt nguồn từ vùng núi Cao Vều (cao 1.343 m), chảy theo hướng tây bắc - đông nam, qua các huyện [[Con Cuông]], [[Anh Sơn]], [[Thanh Chương]] tỉnh [[Nghệ An]],
nhập vào bờ phải Sông Lam tại La Mạc. Dài 77 km, diện tích lưu vực 1.050
km<sup>2</sup>, cao trung bình 492 m, độ dốc trung bình 17,2%; mật độ sông suối 0,5