Khác biệt giữa các bản “Sông Giăng”

không có tóm lược sửa đổi
Sông Giăng rất đa dạng về thành phần động thực vật thủy sinh, có nhiều
loài có giá trị kinh tế như cá sỉnh, cá lăng, cá ngạnh. Sông Giăng chảy qua
[[Vườn Quốc gia Pù Mát]] là một kho tàng về các nguồn gen hoang dã, quý hiếm,
là một trong số ít khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất nước ta.