Khác biệt giữa các bản “Anh thuộc La Mã”

không có tóm lược sửa đổi
'''Anh thuộc La Mã''' ([[tiếng Latin]]: ''Britannia'' hay, sau đó, Britanniae; {{lang-en|Roman Britain}}) là các vùng nhất định trên đảo Anh trong khoảng thời gian vùng này bị đế chế La Mã cai trị.<ref name="Oxford Companion">{{chú thích sách |title=The Oxford Companion to Classical Civilization |year=1998 |editors=Simon Hornblower and Antony Spawforth |publisher=Oxford University Press |isbn=978-0-1986-0165-4 }}</ref>{{rp|129–131}}<ref name="Chronology">{{chú thích sách |authors=Alan and Veronica Palmer |year=1992 |title=The Chronology of British History |publisher=Century Ltd |pages=20–22 |isbn=0-7126-5616-2}}</ref>, từ năm 43 tới 409/410.
 
[[Julius Caesar]] [[Cuộc xâm lược của Caesar ở Anh|xâm chiếm nước Anh]] năm 55 và 54 TCN như là một phần của [[Chiến tranh Gallic|cuộc chiến tranh Gallic]].<ref>{{citation |author=[[Julius Caesar]] |title=[[Commentarii de Bello Gallico]] |language=la|trans_title=Commentaries on the Gallic War |at=[[s:Commentaries on the Gallic War/Book 4#20|IV 20–38]] }}, abridged by {{citation |author=[[Cassius Dio]] |title=[[Historia Romana]] |language=la|at=[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/39*.html#25 39.51–53] }}; cf. {{citation |author=[[Tacitus]] |title=[[Agricola (book)|Agricola]] |language=la|at=13 }}.</ref><ref>{{citation |author=Julius Caesar |title=Commentarii de bello Gallico |language=la|at=[[s:Commentaries on the Gallic War/Book 5#1|V 1–23]] }}, abridged by {{citation |author=Cassius Dio |title=Historia Romana |language=la|at=[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/40*.html#25 40.1–4] }}.</ref> Người Anh đã bị xâm chiếm hay đồng hóa về mặt văn hóa của những bộ lạc Celtic khác trong thời kỳ đồ sắt và đã giúp đỡ các kẻ thù của Caesar. Caesar nhận tiền cống, đưa một vua thân thiện hơn lên ngôi cai trị vùng Trinovantes, và trở về Gaul.
 
==Tham khảo==