Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Khủng Long”

:{{u|Alphama}} Mintu Martin cũng mời bỏ phiếu như Khủng Long đó. [[User:Tuyenduong97|<font color="Mulberry">'''Thánh Thiện'''</font>]] [[User talk:Tuyenduong97|<font color="Turquoise">'''<sup>''TALK_MT''</sup>'''</font>]] 14:54, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:: Ok để tôi hỏi BQV cấm 2 thành viên này, thảo luận và tìm cách hiểu chung nhất. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 14:58, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
::: Xin có đôi lời lắm chuyện vì tôi được mời vào đâđây nhưng vụ sáng nay tôi cũng có mặt. Hình như là Tuyenduong97 đang có ác cảm với Thusinhviet nên cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 15:08, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)