Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Bổ sung nội dung
(Lãnh đạo Thứ trưởng Phạm Đại Dương đã chuyển đi)
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngân sách = 3.174.730 triệu đồng<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100003730&articleId=10058832|title=Số liệu ngân sách nhà nước|website=Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam}}</ref>
| nhân viên =
| thứ trưởng = Phạm Công Tạc<br>Trần Văn Tùng<br>Trần Quốc Khánh<br>Phạm[Bùi ĐạiThế DươngDuy]
| địa chỉ = 113 Trần Duy Hưng, [[Hà Nội]]
| điện thoại =
Người dùng vô danh