Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngân sách = 3.174.730 triệu đồng<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100003730&articleId=10058832|title=Số liệu ngân sách nhà nước|website=Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam}}</ref>
| nhân viên =
| thứ trưởng = Phạm Công Tạc<br>Trần Văn Tùng<br>Trần Quốc Khánh<br>[[Bùi Thế Duy]]
| địa chỉ = 113 Trần Duy Hưng, [[Hà Nội]]
| điện thoại =
Người dùng vô danh