Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

::Chào BQV {{u|Alphama}}, tôi chỉ xin góp ý là về vụ việc của Khủng Long, một vài BQV đã ý kiến (hoặc có hành động) với án cấm này tại trang thảo luận của thành viên này. --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:09, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
::Quyết định gây tranh cãi nhỉ, tôi sẽ treo lệnh cấm này và sẽ gỡ lệnh cấm 2 tài khoản ngay lúc này để các bạn có thể phản hồi tại đây. Tôi đề nghị từ nay đến kỳ biểu quyết này kết thúc, không thành viên nào kêu gọi bầu cử nữa. Nếu các bạn không chờ được vài ngày mà vẫn cố tình lặp lại hành vi trên, tôi đành áp một lệnh cấm cho thái độ bất hợp tác và thiếu xây dựng. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 15:19, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
Đúng vậy hành vi của Mintu Martin tỏ ra thiếu hợp tác và bất chấp tất cả. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 15:21, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)