Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thusinhviet”

: Tôi chưa hiểu bạn đang làm gì nhưng ẩn đi ý kiến của thành viên khác là chưa hợp lý, mong bình tĩnh. Tôi khuyên bạn từ từ và hết sức bình tĩnh, việc dùng quyền BQV ẩn đi các sửa đổi thành viên không phải là cách hay, chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề như vụ Tuanminh01 giúp tôi giải quyết về Pháp Luân Công? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:44, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
::Những thông tin đó tôi ẩn, nhưng các BQV vẫn có thể xem lại, và tôi nghĩ những dòng trên chỉ nên để các BQV xem thôi. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 15:57, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
::: Xin lỗi Thusinhviet nhưng những dòng đó là nhắn đích danh cho tôi chứ không phải cho BQV nào cả.[[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 16:01, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)