Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:Vụ việc thành viên {{u|Tuyenduong97}} tiết lộ tin nhắn của hai người khác trên MXH tại trang TLTV:Khủng Long cũng khó có thể chấp nhận được. Cũng cần quý xem xét, xử lý thêm.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 16:09, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)-
:: Bạn có thể dẫn xem bằng chứng? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 16:15, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
::: tôi biết natra là ai rồi câu đó dễ luận không nhưng cũng bình thường mà. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 16:16, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
==Wikiquote==