Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuyenduong97/Luu2”

:::: Có chuyện gì lạ vậy, các bạn bình tĩnh đi được không tôi chẳng biết natra là ai cả đâu. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 15:43, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:::{{u|Iulamgiha}} Na Tra chính là Con Mèo Ú Tim cũng chính là Khủng Long hay còn gọi là Ú. [[User:Tuyenduong97|<font color="Mulberry">'''Thánh Thiện'''</font>]] [[User talk:Tuyenduong97|<font color="Turquoise">'''<sup>''TALK_MT''</sup>'''</font>]] 16:15, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:::: Ừ mình biết xem nhật trình đổi tên rồi nhưng không hiểu vì sao Thusinhviet lại khó chịu vậy nhỉ, đâu nhắc đến tên thật đâu. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 16:19, ngày 9 tháng 8 năm 2018 (UTC)