Khác biệt giữa các bản “John Browning”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Browning có tầm ảnh hưởng rất lớn với các loại súng cầm tay. Ông đã phát minh hoặc cải tiến nhiều loại súng và cơ chế nạp đạn như bắn từng phát một, [[nạp đạn bằng đòn bẩy]], [[nạp đạn kiểu bơm]], [[súng trường]] và [[shotgun]]. Những đóng góp quan trọng nhất của ông được cho là trong lĩnh vực thiết kế súng nạp đạn tự động. Ông đã phát triển các loại súng ngắn nạp đạn tự động đầu tiên vừa đáng tin cậy vừa nhỏ gọn.
 
Thiết kế thành công nhất của Browning bao gồm súng ngắn [[M1911 (súng)|M1911]], [[Browning Hi-Power]], súng máy cỡ nòng .30 caliber [[Browning M1917|M1917]], [[Browning M1919|M1919]], đại liên [[.50 BMG|50 ly]] [[Browning M2|M2]], [[M1918 Browning Automatic Rifle|súng trường tự động Browning]] và [[shotgun]] bán tự động [[Browning Auto-5]]. Một số loại súng này vẫn được sản xuất, thường xuất hiện với những thay đổi nhỏ về chi tiết và hình dáng. Súng của ông là một trong những loại súng được sao chép nhiều nhất trên thế giới.
trên thế giới.
 
==Tiểu sử và sự nghiệp==