Khác biệt giữa các bản “Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Trường Quân sự quân khu 7<ref>{{Chú thích web|url = http://vov.vn/xa-hoi/luc-luong-vu-trang-quan-khu-7-tap-luyen-dieu-binh-ky-niem-304-396409.vov|tiêu đề = Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4}}</ref>
* Trường Cao đẳng Nghề số 7<ref>{{Chú thích web|url = http://qk7.qdnd.vn/vi-vn/118/337/thanh-lap-truong-cao-dang-nghe-so-7/340856.html|tiêu đề = Thành lập trường Cao đẳng nghề số 7}}</ref>
*Trường Cao Đẳng Quân Y 2
 
=== Đơn vị trực thuộc Cục ===
* Viện kiểm sát quân sự
* Toà án quân sự
*Trường Cao Đẳng Quân Y 2
 
== Thành tích ==
Người dùng vô danh