Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n
Đã lùi lại 1sửa đổi của 1.54.7.224 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của Mai Ngọc Xuân. (TW)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại 1sửa đổi của 1.54.7.224 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của Mai Ngọc Xuân. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
{{Quy định Wikipedia|WP:DuctrânDT}}
{{nutshell|Đồng thuận là mô hình căn bản của Wikipedia dành cho các quyết định khi soạn thảo.
|Các quy định và hướng dẫn chỉ thể hiện sự đồng thuận chung chứ không do bất kỳ ai sáng tạo ra.}}
{{Danh sachsách quy định}}
 
Đồng thuận là một bộ phận vốn có của quy trình wiki. Đồng thuận thường đạt được như một sản phẩm tự nhiên của quy trình sửa đổi; nói chung một ai đó thực hiện thay đổi hoặc thêm thắt vào một trang, và sau đó mọi người đọc trang đó có cơ hội để hoặc không động tay đến, hoặc thay đổi nó. Một cách cô đọng, [[Wikipedia:traIm loilặng và đồng thuận|traim loilặng có nghĩa là đồng ý]], nếu nó được trình bày đủ rộng ra cộng đồng. Đồng thuận giữa một nhóm biên tập viên với nhau, tại một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, không nên phủ lấp lên đồng thuận của cộng đồng trên bình diện rộng hơn, trừ khi những tranh luận mang tính thuyết phục đó được mọi người chấp nhận là một quy trình mới. Trong trường hợp các [[Wikipedia:Quy định và hướng dẫn|trang quy định và hướng dẫn]], cần có một tiêu chuẩn để tham gia và đồng thuận cao hơn các trang khác.
 
== Đồng thuận là gì ==