Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ussuri”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Tham khảo|cột=1}}
{{Commonscat|Ussuri River}}
 
{{chú thích trong bài}}{{Thiếu nguồn tham khảo}}
{{DEFAULTSORT:Ussuri}}
[[Thể loại:Sông biên giới]]
[[Thể loại:Sông vùng Khabarovsk]]
[[Thể loại:Sông quốc tế châu Á]]
[[Thể loại:Lưu vực Amur]]
[[Thể loại:Biên giới Nga-Trung Quốc]]
[[Thể loại:Sông vùng Primorsky]]
[[Thể loại:Sông Hắc Long Giang]]