Khác biệt giữa các bản “Lực đẩy Archimedes”

n
 
== Công thức tính lực đẩy Archimedes ==
Lực Ác si mét xuất hiện từ tác dụng của áp suất chất lỏng (hay khí) trên bề mặt vật thể. Cộng thức cho tổng lực áp suất:
 
'''F'''<sub>''A''</sub> = ∬ ''P'' '''n''' ''dS''