Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Hiếu (Quảng Trị)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| lon_deg = 107| lon_min = 6| lon_sec= 54| lon_dir = E
}}
'''Sông Hiếu''' là một phụ lưu của [[sông Thạch Hãn]], chảy ở [[Cam Lộ (huyện)|huyện Cam Lộ]] và thành phố [[Đông Hà]], tỉnh [[Quảng Trị]], Việt Nam <ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name =QuangTri-tt06 >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2014-TT-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-son-van-thuy-van-kinh-te-xa-hoi-lap-ban-do-Quang-Tri-223424.aspx Thông tư 06/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường] về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Trị. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 10/08/2018.</ref>.
 
Phần thượng nguồn còn gọi là [[sông Cam Lộ]].
== Liên kết ngoài ==
{{sơ khai}}
{{Hệ thống sông Thạch Hãn}}
 
[[Thể loại:Sông tại Quảng Trị|Hiếu]]
[[Thể loại:Hệ thống sông Thạch Hãn|Hiếu]]