Khác biệt giữa các bản “K-pop”

không có tóm lược sửa đổi
! width="400"| Tên bài hát gốc (romaja)
! width="300"| Tên tiếng Anh
! width="200"| NgườiNghệ sĩ thể hiện
! width="10"| Năm phát hành
! width="500"| Tên bài hát phiên bản Việt Nam
! width="400"| Tên bài hát gốc (romaja)
! width="300"| Tên tiếng Anh
! width="200"| NgườiNghệ sĩ thể hiện
! width="10"| Năm phát hành
! width="500"| Tên bài hát phiên bản Việt Nam