Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
|-
| 2014
| ''[[GuardiansVệ ofbinh thedải GalaxyNgân Hà (filmphim)|Guardians of the Galaxy]]''
| [[Yondu|Yondu Udonta]]
|