Khác biệt giữa các bản “Đệ Tam Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
|image_map_caption = Đệ Tam Cộng hòa Pháp vào năm 1939
|capital = Paris
|national_motto = <span lang="fr">[[Liberté, égalité, fraternité]]</span><br />{{small|("Tự do, bình đẳng, bác ái")}}
|national_anthem = <span lang="fr">[[La Marseillaise]]</span>
|common_languages = [[Tiếng Pháp]]
1.847

lần sửa đổi