Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vịnh Guinea”

{{tham khảo}}
 
{{DEFAULTSORT:Guinea}}
[[Thể loại:Biển Đại Tây Dương]]
[[Thể loại:VùngVịnh nướcGuinea| châu Phi]]
[[Thể loại:BiểnVịnh biển Đại Tây Dương]]
[[Thể loại:Vịnh biển châu Phi]]
[[Thể loại:Thủy vực Ghana]]
[[Thể loại:Thủy vực Togo]]
[[Thể loại:Thủy vực Bénin]]
[[Thể loại:Thủy vực Nigeria]]
[[Thể loại:Thủy vực Cameroon]]
[[Thể loại:Thủy vực Guinea Xích Đạo]]
[[Thể loại:Thủy vực Gabon]]